Μεταφράσεις – Eπιμέλειες

Γκικόπουλος, Φ. & Α. Χριστοδούλου, (επιμ.) (2000). Ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ευρώπη του 2000. Με ένα βλέμμα στην κοινωνία των πολιτών. Πρακτικά του 2ου Συνέδριου Ιταλικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2000. Επιμέλεια του τόμου (σε συνεργασία).

Τσουκαλά, Κ., Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.) (2004).  Σημειωτικά Συστήματα και Επικοινωνία. Πράξη, Διάδραση, Περίσταση και Αλλαγή. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σημειωτικής της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Επιμέλεια του τόμου (σε συνεργασία).

FabbriP. (2012). H σημειωτική στροφή. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Μτφρ.-επιμ. Ε. Κουρδής, Α. ΧριστοδούλουΜετάφραση και επιμέλεια μετάφρασης στην ελληνική του βιβλίου, Paolo Fabbri, (2001), Lasvoltasemiotica,Roma: Laterza & Figli Spa.

More >>