Σπουδές

1990-1994    Πτυχίο (B.Α.) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.

1994-1997    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τομέας ειδίκευσης: Διδακτική των γλωσσών. Τίτλος διπλωματικής εργασίας: «Σημειωτική και σχολικά εγχειρίδια. Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στα εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Επιβλέπων καθηγητής: Α.- Φ. Λαγόπουλος.

1998-2002    Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Συνεργαζόμενα Τμήματα: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ. Τίτλος διατριβής: «Σημειωτική ανάλυση μαθησιακών υλικών: η παρουσίαση πολιτισμικών χαρακτηριστικών σε εγχειρίδια ιταλικής». Επιβλέπων καθηγητής: Α.-Φ.Λαγόπουλος.