Επαγγελματική δραστηριότητα

1984-1987    Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

1987-1994    Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

1995    Βιβλιοθηκονόμος ΠΕ κατηγορίας.

2000-2004    Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό κλάδου Ι (ΕΕΔΙΠ Ι).

2004-2008    Λέκτορας με μονιμότητα στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Σημειωτική».

2009 - Επίκουρη καθηγήτρια, οργανική θέση με μονιμότητα, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Σημειωτική».

2010 - Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Μεταπτυχιακό πρόγραμμα  ‘Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων’, Θεματική ενότητα ΔΠΜ 50  ‘Διαχείριση πολιτισμικών φαινομένων’.