Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2010      Consul, Kέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε, Πρόγραμμα: «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για άνεργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» (Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια, σύνολο διδασκαλίας 70 ώρες, 29.3.2010-3.6.2010)

Μαθήματα:

  • Πολιτισμικοί κώδικες επικοινωνίας-Κοινωνικοπολιτισμικές συνήθειες
  • Ιστορία ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις-Ελληνικά μουσεία κα μνημεία
  • Παραγωγή προφορικού ελληνικού λόγου