Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια

2010      Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα «Παίζω-Μαθαίνω-Δημιουργώ», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη. Σεμινάρια εκπαίδευσης σε ομάδα 25 μουσειοπαιδαγωγών και βιωματικά εργαστήρια με θέμα ‘Αξίες στη ζωή μας-Μoντέλο χαρτογράφησης αξιών’ (1 έτος).

2010      ‘Όταν οι αξίες πηγαίνουν σχολείο’. Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Ημερίδα Τέχνη και Εκπαίδευση, Νοέμβριος 2010 (Υπουργείο πολιτισμού, Δήμος Νάουσας), Εικαστικά Εργαστήρια, Συγκρότημα Λόγγου Τούρπολη.

2011      ‘Τέχνη και αξίες ζωής’. Επιμορφωτικό σεμινάριο. Ένωση καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων, Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρ. 2011.

2011      ‘Η πρακτική των αξιών στην καλλιτεχνική εκπαίδευση’. Επιμορφωτικό σεμινάριο, Ένωση καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων, Λάρισα.