Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά – πρακτικά συνεδρίων

Xριστοδούλου, Α. (1996). Σημειωτική και Διαφήμιση, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 12ος τόμος. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, σ.51-62. pdf-icon
More >>

Χριστοδούλου, Α. (1998). Συνθήκες εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο Α.Π.Θ. Στο Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Α.Π.Θ., Πρακτικά Ημερίδας, Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Α.Π.Θ., σ.105-108. pdf-icon

More >>

Παπαδοπούλου, Μ., Ι. Βαλαβάνη, Α. Χριστοδούλου  (2000).  Έλληνες εικαστικοί της περιόδου 1940-44: Έργα τέχνης και πηγής έμπνευσής τους. Πρίσμα, τ.10, Απρίλιος 2000, σ.62-66. pdf-icon

More >>

Gulisano, R. & Α. Χριστοδούλου (2000). Progetto Xenios: difficoltà incontrate dal gruppo di ricerca responsabilie per la lingua italiana’. Στο Ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ευρώπη του 2000, Πρακτικά2οΣυνέδριοΙταλικώνΣπουδών. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, p.333-338. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2000). Τρόποι ανάγνωσης μιας διαφημιστικής αφίσας. Στο, Γ. Πασχαλίδης, Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Σημειωτική και Πολιτισμός, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ.111-127. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2002). Σημειωτική ανάλυση εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η ιδεολογία των εγχειριδίων και η ιδεολογία του Έλληνα. Στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιμ.), Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία. Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή, Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σημειωτικής της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, σ.652-662. pdf-icon

More >>

Βαβούρας, Θ. & Α. Χριστοδούλου (2006). E-learning all’Università Aristotele di Salonicco. H εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο Τh. Vavouras & Z. Zografidou (eds), Educazione linguistica e letteraria e nuove technologie, Πρακτικά διημερίδας στα πλαίσια του Προγράμματος Tempus JEP-18101-2003 “New curriculum model for Italian studies”. Edizione dell’Università SS.Cirillo e Metodio di Skopje: Tempus (23-24 Febbraio 2006) pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2008). Συναρμογή σημειωτικής και διδακτικής των γλωσσών: πρόταση για την κάλυψη του ‘πολιτισμικού κενού’ στην ξένη γλώσσα. Στο Ε.Χοντολίδου, Γ.Πασχαλίδης, Κ.Τσουκαλά, Α.Λάζαρης, Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση & ταυτότητες. Αθήνα: Gutenberg, σ.331-342. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2008). Ανάλυση και αξιοποίηση της εικόνας στην ξένη γλώσσα. Στο Φ. Γκικόπουλος, Ε. Κασάπη, Φ. Κισκήρα-Καζαντζή (επιτροπή δημοσίευσης επιστημονικής επετηρίδας), Ζ. Ζωγραφίδου & Ε. Κασάπη (επιμ.), Επετηρίδα Tμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., 3ος τόμος, 2006-2007. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α., M.G.Bertelè, Θ. Βαβούρας (2008). Μία έρευνα για τη διερεύνηση της πολιτισμικής γνώσης των φοιτητών του Τμήματος ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας. Στο Φ. Γκικόπουλος, Ε. Κασάπη, Φ. Κισκήρα-Καζαντζή (επιτροπή δημοσίευσης επιστημονικής επετηρίδας), Ζ. Ζωγραφίδου & Ε. Κασάπη (επιμ.), Επετηρίδα Tμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., 3ος τόμος, 2006-2007. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. pdf-icon

More >>

Γκικόπουλος, Φ.Β. & Α. Χριστοδούλου (2008). Ελεύθερος χρόνος των νέων στην Ελλάδα. Mία ερευνητική πρόταση, στο Πανεπιστημιούπολη, τεύχος 25, Απρίλιος. Θεσσαλονίκη: Περιοδική Έκδοση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σ.52.53. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2009) Η εικόνα του μεταφραστή μέσα από τα ‘δικά του’ κείμενα. Στο 2η Συνάντηση Ελλήνων Μεταφρασεολόγων,Θεσσαλονίκη, Η Μεταφραστική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο http://www.frl.auth.gr/sites/metafrasi/keimena.htm pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2009). Διάλογος και αλληλεπίδραση πολιτισμών στην διαμόρφωση της εικόνας του ‘άλλου’. ΣτοΤsagalidis A. (ed.), Selected papers from the 18th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki 4-6 May. Moνοχρωμία: Θεσσαλονίκη, σ.521-526, http://www.enl.auth.gr/symposium18/index.html pdf-icon

More >>

Κάρτσακα, Ε. &  Α. Χριστοδούλου (2010). Το γλωσσικό μήνυμα στη ζωγραφική των εφήβων. Καλλιτεχνική Παιδεία, τ. 62, σ. 200-208. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α.,Ch. del Rio, R. Gulisano (2011). Μία κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση αναδόμησης του πολιτισμικού γραμματισμού στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Πολύφιλος/Polyphilos, 2ο, Α.Π.Θ.,http://ejournals.lib.auth.gr/poliphilos/index pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. & E. Kάρτσακα (2012). Μοντέλο χαρτογράφησης αξιών σε μουσειακό περιβάλλον. Μια σημειωτική ανάλυση. Τετράδια Μουσειολογίας, τ.8,  σ.24-33. pdf-icon

More >>

Κερκινοπούλου, Γ. & Α. Χριστοδούλου, (2010) ‘Διαπολιτισμικότητα“ και Ξένη Γλώσσα. Στο  Μετανάστευση πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική – Έρευνα – Πράξη, Αθήνα , 14-15 Μαΐου 2010, σ.219-226. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2012). Αξίες της UNESCO στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα, Ν. Περράκη (επιμ.), Το δικαίωμα στην εκπαίδευση. (υπό δημοσίευση) pdf-icon

More >>