Λοιπές εργασίες

Bertele’, G. & A. Χριστοδούλου (2007). Ο Κινηματογράφος στην αίθουσα διδασκαλίας. Ενημέρωση, Μάρ.2007, αρ.219, σ.12-14 Αθήνα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. pdf-icon 

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2008). Διαπολιτισμική μετάφραση. Ορισμένοι Προβληματισμοί. Ενημέρωση, Ιαν.2008, αρ.229, σ.8-9. Αθήνα: Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2009).  «Διαπολιτισμικός διάλογος, Μουσείο και Αξίες» στο Λεύκωμα, Η τέχνη δίαυλος για την ένταξη των μεταναστών, Ευρωπαϊκό ταμείο ένταξης, ετήσιο πρόγραμμα 2009, Δράση 09/1.2. Πρόγραμμα, ΜΜΜΣ.  σ. 11.  pdf-icon

 

Χριστοδούλου, Α. (2011).  ‘Α-πρόσωπα, Α-ληθή’, Κατάλογος ζωγράφου Νάσου Χαλκίδη, Μάιος-Ιούνιος 2011. pdf-icon

More >>

Χριστοδούλου, Α. (2012).   Επικαιροποίηση διδακτικού υλικού, ΕΑΠ

More >>
                    

Χριστοδούλου, Α. (2011). Πολιτισμικοί κώδικες.    Αδημοσίευτο εκπαιδευτικό υλικό.

More >>