Επιστημονικές – Διοικητικές Θέσεις

Επιτροπές και Μητρώα εκτός ΑΠΘ

 • Μέλος της Επιτροπής Βαθμολογικού Κέντρου Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης, ΥΠΕΠΘ, 2009, 2012.
 • Αντιπρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου Ειδικών Μαθημάτων, Θεσσαλονίκη, ΥΠΕΠΘ 2010.
 • Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου Ειδικών Μαθημάτων Θεσσαλονίκη, ΥΠΕΠΘ, 2011.
 • Μέλος του ΔΟΑΤΑΠ για την ιταλική γλώσσα 2010-2012.
 • Μητρώο Αξιολογητών των επιτροπών αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας (εγγεγραμμένη στο μητρώο από το 2007, σεμινάριο επικαιροποίησης πιστοποίησης 2012). Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ΔΒΜ συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλαισίου προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας» (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36Α/2011Συντονιστής  ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), (εγγεγραμμένη στο μητρώο από το 2007, επικαιροποίηση 2012).

Επιτροπές, ΑΠΘ

 • Επιτροπή παραλαβής ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων, καθώς και της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων για το διαγωνισμό προμήθειας ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων, 2007-2012
 • Επιτροπή για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών και οργάνων από τις πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού, 2005-2011
 • Τακτικός εκπρόσωπος μελών ΔΕΠ στη Σύγκλητο ΑΠΘ, 2010-2011
 • Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του ΑΠΘ, 2010-2012

Oργανωτικές και Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων

 • Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Συνέδριου Ιταλικών Σπουδών  Ιταλική γλώσσα και λογοτεχνία στην Ευρώπη του 2000.  Θεσσαλονίκη, 2000.
 • Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σημειωτικής στη Θεσσαλονίκη, Σημειωτικά συστήματα και επικοινωνία. Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή. Θεσσαλονίκη, 2004.
 • Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης του Συνεδρίου «Εducazione linguistica e letteraria e nuove technologie». Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2006.
 • Επιτροπή του 8ου Συνέδριου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, Σημειωτική και Ιδεολογίες. Σύνορα, περιφέρειες, διασπορές. Φλώρινα, 18-21 Οκτωβρίου 2007.
 • Επιτροπή διεξαγωγής σεμιναρίου-συμπόσιου που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Βενετίας, 2007.
 • Οργανωτική Επιτροπή της Στρογγυλής Τράπεζας Τα δικαιώματα του Παιδιού. Παραβιάσεις και η προστασία τους. Διεθνείς συμβάσεις και δράσεις πεδίου, Έδρα UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, Α.Π.Θ., 2008.
 • Επιτροπή για τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων για καθηγητές ιταλικής γλώσσας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλικής Δημοκρατίας, 2009.
 • Οργανωτική Επιτροπή της 3η Συνάντησης Εργασίας  Ελληνόφωνων  Μεταφρασεολόγων, Θεσσαλονίκη, 2010.
 • Οργανωτική Επιτροπή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και φιλολογίας, 2010.
 • Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 1oυ Διεθνούς Συνεδρίου, Semiotics & Visual Communication-From Theory to Practice, Cyprus University of Technology, Department of Multimedia and Graphic Arts, Λεμεσός-Κύπρος, 25-27 Νοεμβρίου 2011.

Επιτροπές, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και φιλολογίας

 • Επιτροπή μετονομασίας του τμήματος, σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, 2004
 • Επιτροπή καταγραφής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 2004.
 • Επιτροπή παρακολούθησης του site του τμήματος Ιταλικής.
 • Επιτροπή βιβλιοθήκης, 2005-2011.
 • Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, 2005-2008.
 • Επιτροπής προγράμματος σπουδών, 2006-2012.
 • Επιτροπή οδηγού σπουδών, 2006-2012.
 • Επιτροπή παρακολούθησης του site, 2006-2007.
 • Επιτροπή για τη λειτουργίας της νησίδας Η/Υ, 2006-2012.
 • Επιτροπή διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων, 2006-2012.
 • Επιτροπή προγραμματισμού προμηθειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, 2008-2011.
 • Εξεταστική επιτροπή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την κατεύθυνση Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 2010.
 • Συντονιστική επιτροπής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ως υπεύθυνη στην κατεύθυνση Θεωρητικη και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 2011.

Επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών

 • Ευδορίδου, E. (2005). Σημειωτική ανάλυση κειμένου. Εφαρμογή στο Baudolino του UmbertoEco, ΑΠΘ.
 • Ζιάκα, Ι. (2008). Διερεύνηση των συστημάτων αξιών στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών, ΑΠΘ.
 • Del Rio, Ch. (2011). StudiodellametodologiadellinsegnamentodellalinguaitalianacomelinguastranierainGrecia (Μελέτη της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα), ΑΠΘ.
 • Kαρασταμάτης, Κ. (2012). Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) στη συνεχή εκπαίδευση/κατάρτιση. Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής για εργαζόμενους σε πολύγλωσσα και επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα, AΠΘ.

Τριμελής εισηγητική επιτροπή

 • Επιτροπή για την πρόσληψη ενός διδάσκοντα με το Π.Δ. 407/80, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2007, 2009, 2012.
 • Επιτροπή για την εκλογή λέκτορα στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘Σημειολογία με εφαρμογές στη Μετάφραση’, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 2011.

Εκλεκτορικά

 • Βαθμίδα λέκτορα, ΕΚΠΑ, γνωστικό αντικείμενο ‘Θεωρία λογοτεχνίας’, 2009.
 • Βαθμίδα επίκουρου καθηγητή, γνωστικό αντικείμενο ‘Ιστορική Γλωσσολογία: Ινδοευρωπαϊκές Σπουδές’, ΑΠΘ, 2009.
 • Βαθμίδα επίκουρου καθηγητή, γνωστικό αντικείμενο ‘Μεταφρασεολογία’ με ειδικό αντικείμενο τη δίγλωσση διερμηνεία , 2009.
 • Βαθμίδα επίκουρου καθηγητή, γνωστικό αντικείμενο ‘Γλωσσολογία: Ισπανική γλώσσα με ειδικό αντικείμενο τη μορφολογική και συντακτική ανάλυση’, ΑΠΘ, 2010.

Κοινωνική και επιστημονική δραστηριότητα

 • Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, 2005, 2006.
 • Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, 2007, 2008, 2012.
 • Μέλος της Έδρας UNESCO για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, Α.Π.Θ., 2008