Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Ημερίδες

1995     Σημειωτική και Χωρική Ιδεολογία. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Διεθνές Συνέδριο Σημειωτική και Μεθοδολογία των Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

1997    Il testo e l’immagine nei materiali didattici. Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή που διοργάνωσε το Centro nazionale di Semiotica e Linguistica, Università di Urbino, Italia.

1998    Συνθήκες εκμάθησης των ξένων γλωσσών στο Α.Π.Θ.. Ημερίδα Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Α.Π.Θ., Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη. (Δημοσίευση)

2000    Progetto Xenios: difficoltà incontrate dal gruppo di ricerca responsabilie per la lingua italiana’. 2ο Συνέδριο Ιταλικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με R.Gulisano).  (Δημοσίευση)

2000    Τρόποι ανάγνωσης μιας διαφημιστικής αφίσας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.  (Δημοσίευση)

2002    Σημειωτική ανάλυση εγχειριδίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: η ιδεολογία των εγχειριδίων και η ιδεολογία του Έλληνα. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σημειωτικής της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη.  (Δημοσίευση)

2004    Συναρμογή σημειωτικής και διδακτικής των γλωσσών: πρόταση για την κάλυψη του πολιτισμικού κενού στην ξένη γλώσσα.  7ο Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, Πάτρα 1-3 Οκτωβρίου 2004.  (Δημοσίευση)

2005    Analisi e sfruttamento dell’immagine nell’insegnamento della lingua straniera. Progetto Europeo Tempus JEP 18101-2003, Seminari Tempo d’incontri-Nuove tendenze e nuovi curricula nell’insegnamento della letteratura italiana, Skopje.  (Δημοσίευση)

2006    E-learning all’Università Aristotele di Salonicco-H εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διημερίδα στα πλαίσια του Προγράμματος Tempus JEP-18101-2003 New curriculum model for Italian studies (σε συνεργασία). (Δημοσίευση)

2007    Intercultural Translation: a quest for answers. 13th Early Fall Schoοl in Semiotics, Sociosemioticς, Southeast European Center of Semiotic Studies, New Bulgarian University-Sofia. (Δημοσίευση)

2007    Analisi e sfruttamento dell’immagine nell’insegnamento della lingua straniera. Tempo d’incontri (Atti seminari), Skopje.  (Δημοσίευση)

2007    Διερεύνηση της πολιτισμικής γνώσης. 18ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Learning Strategies and Teaching Strategies for Autonomy 4-6 Μαΐου 2007, Θεσσαλονίκη.  (Δημοσίευση)

2008    Ελληνική σημειωτική εταιρία -παραγωγή, όρια και προσανατολισμοί.8ο Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας Σημειωτική και Ιδεολογίες. Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές, Φλώρινα, 18-21 Οκτωβρίου 2007.

2009    Η εικόνα του μεταφραστή μέσα από τα δικά του κείμενα.  2η Συνάντηση Ελλήνων Μεταφρασεολόγων, Η μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο, 7-9 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη.  (Δημοσίευση)

2009    Τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο σχολικό πρόγραμμα. Διδακτικές προτάσεις και διαθεματικές προσεγγίσεις, Διημερίδα 13-15 Οκτωβρίου 2009, Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία).

2009    Intercultural communication and semiotic analysis in the materials of a foreign language. 44th Linguistics Colloquium ‘Globalization, Intercultural Communication and Language’ on 9th – 12th of September 2009, NBU Sofia.  (Δημοσίευση)

2009    Social Semiotics and Multimodality. A Synaesthetic Analysis of a PC-based Educational Microworld of a Press Briefing. Ιnternational Summer School for Semiotic and Structural Studies, Summer Schools and Festival: 25 Years Semiotics in Imatra, Workshop No 6, Applied Semiotics: Constructivism andIdentityFormation, Imatra, Finland, June 11 – 15, 2010 (σε συνεργασία). Δημοσίευση)

2010    Διαπολιτισμικότητα και Ξένη Γλώσσα. Διεθνές συνέδριο Μετανάστευση πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική – Έρευνα – Πράξη, Αθήνα , 14-15 Μαΐου 2010 (σε συνεργασία).

2010    Όταν οι αξίες πηγαίνουν σχολείο. Ημερίδα Τέχνη και Εκπαίδευση, Νοέμβριος 2010 (Υπουργείο πολιτισμού, Δήμος Νάουσας), Εικαστικά εργαστήρια συγκρότημα ΛΟΓΓΟΥ ΤΟΥΡΠΟΛΗ.

2010    Cultural Codes and Communication. Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University, Sofia.

2010    Kαθημερινά αντικείμενα, οικονομία και ‘προσιτή πολυτέλεια’. 9ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρίας, Το καθημερινό, Λευκωσία-Κύπρος 5–7 Νοεμ. 2010, Κύπρος (σε συνεργασία).  (Δημοσίευση)

2010    Μια σημειωτική ανάλυση του βιωμένου και επιθυμητού ελεύθερου χρόνου των εφήβων. 9ο Διεθνές Συνέδριο Το καθημερινό, Λευκωσία-Κύπρος 5–7 Νοεμ. 2010, Κύπρος (σε συνεργασία).  (Δημοσίευση)

2010    Symbols, ideas and living values in art of young people: Painting their free time. 3rd International Conference  Children and youth in changing Societies, Θεσσαλονίκη, Οκτ. 2010 (σε συνεργασία).

2010    Documentary Readings: a Visual Social Semiotic Analysis of Stinger: a New Weapon with an Age-old History. Rhetoric of the Visible Strategies of the Image between Signification and Communication. IX Conference of the dell’AISV-IASV VENICE 13-16 April 2010 (σε συνεργασία με G.Damaskinidis).  (Δημοσίευση)

2010    Semiotics of Values Education. Southeast European Center for Semiotic Studies New Bulgarian University, Sofia.

2010    A Charting Model of Values, Southeast European Center for Semiotic Studies New Bulgarian University,  Sozopol (σε συνεργασία).  (Δημοσίευση)

2010    OSMOTOPIA -Oσφρητικές διαδρομές της Θεσσαλονίκης, 3 IMAGINARIA  (Συντονισμός: ARQLAB www.arqlab .gr). Στρατόπεδο Κόδρα Θεσσαλονίκη.  Νomeolvides.Co & Friends, Φεστιβαλ τεχνών ΧΩΡΟΣ 3/ ESPACIO, xoros3.wordpress.com (σε συνεργασία).

2010    Social Semiotics and Multimodality: A Synaesthetis Analysis of a PC-based Educational Microworld of a Press Briefing, International Conference for Semiotics and Structural Studies, June 11-15, Imatra, ISI International Semiotis Institure (σε συνεργασία).  (δημοσίευση)

2011    Τέχνη και αξίες ζωής. Ένωση καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων, Μουσείο Βυζαντινού πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, 17-19 Φεβρ. 2011 (σε συνεργασία).

2011    Designing a Visual Literacy Course in Language Teaching and Learning. 1st International Conference on Semiotics and Visual Communication, From Theory to Practice, 25-27 November, Lemesos, Cyprus (σε συνεργασία).  (Δημοσίευση)

2011    Raja Yoga and Semiotic Analysis. An Interview with a ‘Contemporary’ Yogi. Southeast European Center for    Semiotic Studies New Bulgarian University, Sofia.  (Δημοσίευση)

2011    Προς μία σημειολογία των προλόγων των μεταφραστών του Καβάφη. 3η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφραστών, Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία).

2011    Τέχνη και αξίες ζωής: Σημείο προβληματισμού και δημιουργίας. Ημερίδα της Ελληνικής Ομάδας Εργασίας ICOM – CECA (Committee for Education and Cultural Action), Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2010-2011, Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) – Ελληνικό Τμήμα (σε συνεργασία).

2012    Values in Greek Ιnternational educational texts. A semiotic approach. International Conference Education across borders, 6-7 Oct. Florina.  (Δημοσίευση)

2012    Dilemmatic visual situations in press photographs: A photo-elicitation-based semiotic perspective of the Greek crisis. 10th Congress of the International Association of Visual Semiotics AISV 2012 Buenos Aires, Argentina (σε συνεργασία).  (Δημοσίευση)

2012   A Semiotic Quest of the “Fifth Element” in Foreign Language Acquisition. 11th World Congress of the International Association for Semiotic Studies Global Semiotics Bridging Different Civilizations, School of Foreign Languages & Cultures Nanjing Normal University,  China October 5-9, 2012,  (www.semio2012.com) (σε συνεργασία). (Δημοσίευση)

2012 Casi di analisi semiotica del valore immateriale del lusso,  XL Congresso AISS Semiotica delle Soggettività, Associazione Italiana Studi Semiotici, Torino, 28-30 settembre 2012 (σε συνεργασία).