Προπτυχιακά Προγράμματα

2000- 2013 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Α.Π.Θ.)

  • ΓΔΕ 104-Εισαγωγή στη σημειολογία
  • ΙΓΕ 101-Γλώσσα και πολιτισμός
  • ΓΔΕ 227-Εικονικό σύστημα και επικοινωνία
  • 11335-Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση
  • 11328-Σημειωτική