Μεταπτυχιακά Προγράμματα

2008-2013     Πρόγραμμα «Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός», Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  Α.Π.Θ.

  • Σύνταξη προγραμμάτων και ετοιμασία διδακτικών υλικών (27215)
  • Iδιότητες και τεχνικές σύνταξης επιστημονικού κειμένου (27106)
  • Θεωρητική και Εφαρμοσμένη γλωσσολογία IV (Oπτικός γραμματισμός στη γλωσσική κατάρτιση) (27214)

2005-2011     Πρόγραμμα «Διερμηνεία και Μετάφραση», Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Α.Π.Θ.

  • Μετάφραση γενικών κειμένων από τα ιταλικά προς τα ελληνικά Ι, ΙΙ,
  • Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

2010-2013     Πρόγραμμα «Διοίκηση πολιτισμικών  μονά­δων»­, ΕΑΠ.

  • Θεματική ενότητα: Διαχείριση πολιτισμικών φαινομένων (ΔΠΜ 50)

2011-2012     Πρόγραμμα «Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτικές Δομές και Πρακτικές», Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • Θεωρία σημειωτικής στο πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών και της πολιτικής οικονομίας (1 εξάμηνο, με ανάθεση)