Διαλέξεις, Εισηγήσεις

2006, 2007, 2008, 2011, 2012  Εισήγηση με θέμα ‘Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο’ υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπος του Τμήματος με σκοπό την παρουσίαση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

2010    ‘H εικόνα ως σημείο με έμφαση στη διαφήμιση’. Διάλεξη, Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Ακτο-Art and Design,  Θεσσαλονίκη, 1 Οκτ.

2012    ‘Semiotic aspect in advertising: the case study of vegetarianism’. Lecture, on Cyprus University of Technology, Department of Multimedia and Graphic Art, Lemesos, 4 ώρες (σε συνεργασία).

2012    ‘Η Σημειολογία των αντικειμένων’. Διάλεξη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας Α.Π.Θ. Διδακτική περιοχή ΙV: Eφαρμοσμένη Μουσειολογία, 4 ώρες  (σε συνεργασία).